Distriktsskorstensfejermestrene i Aarhus kommune 2021.

Velkommen til hjemmesiden for de 4 skorstensfejermestre som den 1. januar 1994 indgik aftale med Aarhus kommune om at være kommunens distriktsskorstsfejermestre

Kortet over Aarhus kommune.

Hvis De ønsker at vide hvordan De kommer i kontakt med Deres skorstensfejer, kan De føre musen hen på kortet og pege på det sted hvor Deres ejendom er.

Herefter vil et klik på musen føre Dem til de oplysninger De behøver.

Jørgen Keis Ole Asmussen Kurt Blicher Pedersen Jens Peter Sally pedersen

 

Aarhus kommunes 4 distriktsskorstensfejermestre er alle medlem af Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. De er derved omfattet af laugets økonomiske garantistillelse overfor kommunen. Lauget sikrer på den måde, at kommunens borgere får den ydelse de har betalt for via ejendomsskatten.

Alle 4 distriktsskorstensfejerfirmaer er underlagt laugets kvalitetssikringsnorm og arbejder efter såvel den som efter fagets branchevejledning.